ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบการอบรม EIS สามารถคลิกดาวน์โหลด ได้ตามรายการด้านล่างนี้

  1. การใช้งาน Google Drive คลิกดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มเขียน Lesson Planคลิกดาวน์โหลด
  3. แนะนำวิธีการบันทึกคลิบวิดิโอการสอน
  • สามารถบันทึกได้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น  โทรศัพท์มือถือ  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  กล้องวิดิโอ  Tablet
  • นำไฟล์คลิบวิดิโอ upload เข้าสู่ Drive  ของท่าน ด้วย Google Drive  พร้อมทั้ง แบ่งปัน (share)  มายัง e-mail  ของ Mentor ที่รับผิดชอบดูแลท่าน
  • ถ้าเป็นไปได้ คลิบวิดิโอ ควรแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์  .mpeg  ด้วยโปรแกรมแปลงไฟล์ต่าง ๆ เช่น  YTD Video Downloader , Format Factory    เพื่อที่จะสามารถนำไปเปิดกับทุก ๆ โปรแกรมได้
Advertisements

NAN Core Mentor

420674_10200385420171245_1356089123_n318874_10200365605235884_216241371_n
ทีมงานครูแกนนำ EIS ของศูนย์น่าน  ได้เข้ารับการอบรมในวันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร